torsdag 31 januari 2008

Försvarsmakten måste höja produktiviteten

Försvaret, Försvarsmakten och stödmyndigheterna, har inte lyckats genomföra de produktivitetshöjningar som förutsattes i försvarsbeslutet 2004. Konsekvensen blir att man nu signalerar om mycket stora ekonomiska obalanser. Detta är inte acceptabelt. Den väg Försvarsmakten föreslår för att lösa obalanserna är att skära i produktionen. Enligt min uppfattning är det helt fel väg, det är produktiviteten som måste höjas. När man kommer in på frågan om produktivitet så framförs detta ofta att lagar och regelverk sätter käppar i hjulen för bra omstruktureringsåtgärder. Jag anar att lagstiftningsspöket medvetet eller omedvetet har kommit att användas för att slippa ta tuffa beslut. Det vore därför hälsosamt om Försvarsmakten redovisade vilka lagar man vill ska ändras så att vi lagstiftare kan ställning till det.

För övrigt så vet ni redan vad jag tycker om säkerhetspolitiken.
DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly Andra bloggar om:

Inga kommentarer: