måndag 21 januari 2008

Är det okunskap som styr väljarnas partival?

Opinionsundersökningarna har varit en prövande läsning den senaste tiden. Idag presenterar dock DN en undersökning som ger hopp. Den visar att 48 % av svenskarna är för att det byggs nya kärnkraftverk, 39 % är emot och 13 % är osäkra. En annan undersökning visade att väljarna är ganska okunniga om politiken. Man brukar säga att väljarna är okunniga men intelligenta. Är det kanske på grund av okunskap som en majoritet av väljarna stödjer partier som inte bara motsätter sig nybyggnation av kärnkraft utan även vill att vi förtidsavvecklar den kärnkraft vi redan har?
Jag hoppas att socialdemokraterna tar väljarnas åsikter till sig och medverkar till att vi får en bred energiuppgörelse som både tillgodoser behoven av att reducera utsläppen av växthusgaser och industrins behov av el.

SvD Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Nicklas sa...

Så sant som det är sagt. Och åter igen ser vi att (V) är emot. Väldigt mycket anti från (V) i det mesta tycker jag.