torsdag 24 januari 2008

Vad säger Pappers till Thomas Östros?

Igår skrev jag några snabba kommentarer inför EU-kommissionens klimatpolitiska bördefördelning. Det är bra att kommissionen blir konkret men tyvärr begår man ett klassiskt misstag. Istället för att fokusera på att lösa det som är huvudproblemet, klimatförändringarna, försöker man hitta en lösning som hanterar alla möjliga problem. Det rimliga vore att inför en skatt/avgift på utsläppen man vill ha bort. Nu blandar man in en massa fördelningspolitik och dessutom ett resonemang runt vilken typ av energiproduktion man tycker är bäst. Bloggaren Treo för ett mycket bra resonemang utgående från begreppet förnyelsebar energi. SvD:s ledarsida är inne på en liknande linje. Förhoppningsvis så kommer Sverige, Frankrike och Storbritannien att kunna modifiera EU-kommissionens beräkningssätt senare. Men det bygger på att de svenska miljö- och näringsministrarna kan ge upp sina låsningar om kärnkraft. Annars riskerar denna målkonflikt leda till ett sämre klimat, högre elpriser samt en utslagning av svensk välståndsskapande basindustri. Jag upprepar det jag föreslog igår. Om man vill styra både mot mindre koldioxidutsläpp och mer förnyelsebar energiproduktion borde man ha satt upp ett absolut och inte ett relativt krav när det gäller mängden förnyelsebar energi.
Avslutningsvis en liten kommentar om socialdemokraternas agerande i frågan. Förre näringsministern Thomas Östros verkar nu totalt ha gått in i rollen som evig oppositionspolitiker. Att regeringen lyckats mildra de redan höga kraven på andel förnyelsebar energi kallar Thomas Östros att ”skämma ut sig”. Jag hoppas att Pappers och andra förbund inom basindustrin framför sina synpunkter till ”sitt” politiska parti. Är det kanske dags att säga upp samarbetet?
Aftonbladet SvD
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: