tisdag 15 januari 2008

Skilj på kyrkan och staten

Äktenskapsfrågan är en symbolfråga. Det som gör den komplicerad är att kyrka och stat har varit en enhet och att religion och lagstiftning därigenom blivit sammanblandad. Enligt min uppfattning är det självklart att staten ska behandla alla medborgare lika. Det innebär att jag tycker att staten ska erbjuda samma civilrättsliga möjligheter för alla lagliga samlevnadsformer. Å andra sidan anser jag att det inte är riksdagens uppgift att omdefiniera äktenskapet. Äktenskapet fanns redan när staten bildades och genom sammanslagningen av kyrka och stat så har begreppet kommit in i lagstiftningen. Jag hoppas därför att lösningen på dagens låsning blir att äktenskapsbalken ersätts av en samlevnadsbalk och att äktenskapsbegreppet återlämnas till kyrkan. Det civilrättsliga flyttas därefter bort ifrån kyrkan till staten. Varför denna lösning inte har vunnit större gehör tror jag beror på att starka intressegrupper vill tvinga kyrkan att omdefiniera äktenskapsbegreppet och skriva om bibeln.

Aftonbladet SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

3 kommentarer:

Anonym sa...

Religion och lagstiftning kommer även då gå hand i hand med den religion som majoriteten av svenskarna har som den alltid har gjort...bara det att nu är det inte kristendomen.

En samlevnadsbalk innebär inte att alla blir lika inför lagen...omfattas bara homo och hetro par av lagen är det inte alla utan fortfarande en diskriminerande lagstiftning.

Göran Pettersson sa...

Om du läser mitt inlägg en gång till så tror jag du ser att jag säger att alla lagliga samlevnadsformer borde behandlas lika. Det är därför jag inte tror på att omdefiniera äktenskapet till att omfatta fler parförhållanden. De argument som idag används i debatten för homoäktenskap, t.ex. "all kärlek ska vara lika mycket värd", är enligt min uppfattning lika giltig på andra samlevnadsformer. Därför förordar jag att staten lämnar tillbaka äktenskapsbegreppet till kyrkan och ägnar sig åt civil lagstiftning istället för religiös.

Anonym sa...

lagliga samlevnadsformer? finns mängder av människor och olika relationer som lever tillsamans som vare sig är inkluderade av äktenskapslagstiftningen eller av partnerskap.