onsdag 23 januari 2008

Bra jobbat Ingvar!

Aftonbladet har idag en artikel om en arbetslivets nestor Ingvar Söfgren. Ingvar fyller 81 år i april och är på jakt efter ett nytt jobb. Jag tycker att han är ett bra exempel på en ny flexiblare syn på ålder. Det är ett faktum att vi åldras olika och att tidigare pensioneringsregler varit alltför stelbenta. Med ändringarna i skattesystemet så skapas även ekonomiska incitament för att fortsätta arbeta efter att man blivit 65. Betänk att när ålderpensionen infördes så var medellivslängden lägre än pensionsåldern! Det finns många exempel på personer som varit synnerligen produktiva efter att de fyllt 65 år. Förre amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan tillträdde sitt ämbete när har redan var 61 år och han stannade 19 år i befattningen.

Inga kommentarer: