måndag 21 januari 2008

Som man frågar får man svar

Vad svarar du på följande frågor:
1. Tycker du att lagstiftningen ska behandla alla lagliga samlevnadsformer lika?
2. Ska staten ha rätt att omdefiniera religiösa begrepp?

För mig är svaren enkla. På fråga ett svarar jag ja och på fråga två nej.
Men det är just här problemet uppstår i debatten om könsneutrala äktenskap. Det vore väl enkelt att lyfta bort äktenskapsbegreppet ur lagstiftningen. Om jag inte missminner mig så hette lagstiftningen en gång i tiden giftemålsbalken. Om lagstiftningen lämnar tillbaks ordet äktenskap till kyrkan, som bevisligen hade det långt innan Sveriges Riksdag instiftades, så vore det kvarvarande problemet marginellt.

SvD Dagen Sydsvenskan

6 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med helt. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att finna den enkla liberala ståndpunkten: Staten ska inte tvinga samfund att viga par av samma kön, men den ska heller inte förbjuda det.

Anonym sa...

Hej Göran. Intressanta tankar, särskilt att du anser att ni lagstiftare ska behandla alla samlevnadsformer lika.

I Svenskans artikel tyckar jag att Enochsson har rätt när hon säger att kunskapen i ämnet inte är särskilt stor. Det blir tydligt när inte ens SIFO orkar ta reda på fakta inför ett uppdrag någon betalat ett fyr- eller femsiffrigt belopp för.

”Vinklad” är i det här fallet bara förnamnet... frågan är ju felformulerad!

I den allmänna debatten är det väldigt tydligt att också partnerskapet är att ”gifta sig”. Ingen har väl läst en rubrik som typ ”Eva och Efva har registrerat sitt partnerskap”. Nej, där används alltid begreppen ”gifta sig” och ”bröllop”. Viktigare är dock följande SCB-fakta: När två män eller två kvinnor ingår partnerskap är det de facto så att de ”gifter sig” eftersom de därefter har civilståndet ”gifta”!

Så om man svarar nej på SIFO:s konstiga fråga, innebär det då att man inte heller vill att partnerskapet ska vara kvar? Hade jag fått frågan hade jag sagt: ”Sätt ett kryss på svarsalternativet – den här frågan går inte att svara på för den är felställd.”

Frågan måste ju ställas typ: I dag kan en kvinna och en man ingå äktenskap, och homosexuella par ingå registrerat partnerskap. Anser du att lagstiftningen ska bevaras på detta sätt eller anser du att begreppen äktenskap och partnerskap ska slås samman och båda kallas äktenskap i lagen?

Svenskans egen webb-enkät är ännu mer galen: Tycker du att homosexuella par ska få gifta sig? Ja: 54 % Tveksam: 6 % Nej: 40 %

Anser alltså 40 % att partnerskapslagen ska upphävas?

När Aftonbladet ställde sin fråga var den däremot helt ok formulerad: Ska homosexuella tillåtas gifta sig på samma sätt som heterosexuella? Ja: 52 % Nej: 48 %

Resultatet i SIFO-undersökningen – Ja: 71 % Tveksam: 6 % Nej: 24 % – tyder ju också på att något är fel jämfört med siffrorna ovan. Vilka frågor ställdes precis innan?

Sedan borde SIFO ju inte bara ha ställt frågan om ”könsneutralt”, utan också om svenska folket inställning till ”antalsneutralt”, med tanke på flera ungdomsförbunds och Miljöpartiets inställning till detta…

För att återvända till inledningen är det ju intressant att du då också är inne på den linjen. Eller?

Göran Pettersson sa...

Jag har svårt att se på vilka grunder staten ska fastställa någon sorts moralisk indelning av lagliga samlevnadsformer (dvs mellan samtyckande myndiga individer). Parförhållanden oavsett kön skulle tillhöra en högre klass och berättiga till begreppet äktenskap. Samlevnad mellan t.ex. två kvinnor och en man skulle vara lagligt men inte berättiga till äktenskap. På vilka moraliska grunder skulle staten ta detta beslut? Är det genom att känna av den aktuella opinionen? Som sagt jag har svårt att se det hållbara i att staten ger sig in på denna moraliserande lagstiftning. Min slutsats är att staten borde lämna tillbaka äktenskapsbegreppet till kyrkan och ägna sig åt den världsliga lagstiftningen.

Anonym sa...

Ola verkar vara en något dålig “förlorare”.

Läs artikeln i Svd noga. Frågan från Sifo är om homosexuella par ska kunna ingå äktenskap och gifta sig.

Jag trodde alla visste att internetomrösningar på en tidnings hemsida inte är statistiskt representativa för befolkningen i sin helhet. Men tydligen inte Ola.

Acceptera att majoriteten i Sverige är mer tolerant än dig.

Bengt

Anonym sa...

Vad nu "kyrkan" har för "större" rätt till ordet äktenskap.
Man behöver inte vara särskilt begåvad för att inse att Kd får problem med väljarunderlaget om man skulle komma till samma intällning som övriga partier.

Att med "breda penseldrag" reformera äktenskapsbalken ger bättre signaler till framtida generationer och våra barn än att inte göra det.

Om vi i pragmatisk anda vill att samfunden skall ha vigselrätt utan vigselskyldighet för att på så sätt slippa administrera civila viglar "en masse" får väl det vara hänt.
Principellt kan man emellertid svårligen argumentera för en lagstiftning med samvetsklausuler för myndighetutövare vilket samfundens vigselförättare blir.

Mary X Jensen sa...

Det här var en intressant tanke. T'nk vad ofta vi låser fast oss i begrepp - som dessutom har olika innebörd för oss.