torsdag 24 januari 2008

Blir Florida avgörande även i år?

I natt hålls den sista republikanska debatten inför primärvalet i Florida. Återigen är det dags för en mycket avgörande debatt. Den som är extra intresserad kan följa debatten live via Internet på siten MSNBC (startar 03.00 svensk tid). NBC News Chuck Todd gör en mycket ingående analys av förutsättningar i gårdagens krönika. Det republikanska primärvalet utvecklar sig till ett avancerat strategiskt spel. Här är det inte bara frågan om vilken kandidat som stöds av flest väljare utan även de olika delstaternas olika nomineringsregler, annonsmarknadernas utformning samt inte minst kandidaternas krigskassor spelar en stor roll för utgången. Det kan för en svensk tyckas lite underligt. Men om man granskar vårt eget system med nomineringskommittéer och stämmor så finner man säkert även där att det inte alltid är kompetens och stöd i väljarkåren som är de avgörande bevekelsegrunderna för nomineringarna.
Aftonbladet har en bra sammanfattning av de senaste 28 årens primär- och presidentval. Historien visar att ledningen kan skifta snabbt under primärvalskampanjerna.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: