torsdag 17 januari 2008

Äntligen slut på vansinnet!

I dag fattade regeringen beslut om att Försvarsmakten ska inleda en reformering av befälssystemet. Aldrig har väl uttrycket ”Äntligen!” passat bättre. I 25 år har Försvarsmakten argumenterat för att få återinföra det beprövade systemet med olika befälskategorier. Sverige har haft ett världsunikt befälssystem där all anställd personal skulle utbildas till att bli chefer. På det sättet har vi fått en extremt chefstung struktur och dessutom har vi saknat specialister. Hur många miljarder detta experiment i klasslöshet har kostat vore intressant att få veta. Kanhända kunde det bli ämnet för en doktorsavhandling vid Försvarshögskolan. Du kan läsa mer om reformarbetet på regeringens respektive Försvarsmaktens hemsidor.

SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

5 kommentarer:

Wiseman sa...

Det var verkligen på tiden.

Anonym sa...

Nåja varken HKV eller Officersförbundet har väl officiellt drivit frågan. Men det var på tiden, tyvärr är det 10 år försent, det finns väl ingen kompetens kvar som kan utbilda dom här killarna till riktiga truppare.

Göran Pettersson sa...

Officersförbundet har väl snarast motsatt sig en förändring. Den socialdemokratiska regeringen var mycket tydligt emot en förändring och HKV har väl därigenom varit något försiktig i kritiken.

Anonym sa...

Så vitt jag vet är det annars bara Sovjet som haft enhetsbefäl men tvingades för tjugo år sedan att återinföra underofficerskåren.
Sverige höll ut längre med sina jämlikhetssträvanden.

Anonym sa...

Faktiskt hade även Finland enbefälssystem, som de införde när Sverige gjorde det. De trodde vi gjorde något smart! De har återinfört flerbefälssystem, parallellt med akademisering av officersutbildningen.

Officersförbundet nämner inget i sin kritik om att de är jävigt: hur många tusen medlemmar riskerar de att förlora om en ny personalkategori införs?