måndag 28 januari 2008

Florida avstamp för Super Tuesday

The Wall Street Journal presenterar i en artikel hur komplicerat det amerikanska primärvalssystemet är. Nästa vecka (5 feb) hålls primärval i ett stort antal delstater. Men genom att reglerna för vem som har rösträtt samt hur delegaterna fördelas är olika i olika delstater så är det en stor utmaning att lägga upp valkampanjen. I vissa delstater så tilldelas segraren alla delegater, i andra så sker fördelningen efter valdistrikt. I vissa delstater så har såväl registrerade republikaner som oberoende rösträtt i andra endast registrerade republikaner. I vissa delstater är opinionsläget jämnt i andra är marginalerna stora. I vissa delstater är det möjligt att köpa TV-reklam i andra är marknaden fragmenterad. Men kanske är det just detta som konstituerar ett bra urvalinstrument för "rekryteringen" av en ny president. Den som kan bygga upp ett lag som har sådana strategiska och taktiska kompetenser att det kan lägga upp en vinnande kampanj, den personen kan säkert även framgångsrikt leda USA.
SvD

Inga kommentarer: