torsdag 17 januari 2008

Utan ett fungerande rättsväsende blir lagarna verkningslösa

I dagens DN blåser justitieminister Beatrice Ask till strid mot den organiserade brottsligheten. Jag instämmer helhjärtat! Om den organiserade brottsligheten tillåts skrämma myndighetspersoner till underkastelse så har det demokratiska samhället förlorat. Ett fungerande rättsväsendet är en av de grundläggande byggstenarna i en demokrati. Utan ett fungerande rättsväsende blir lagarna ovidkommande. I gårdagens Uppdrag granskning (ett program som man ska ta med minst ett par nypor salt) gavs flera exempel på den organiserade brottslighetens utbredning. För mig som moderat är det självklart att staten först och främst ska satsa på sin kärnverksamhet dvs rättsväsendet och skyddet mot inre och yttre hot.

Under det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet har dessa uppgifter kommit i bakgrunden. Istället har staten tagit på sig en massa andra uppgifter. Fokus har flyttats från kärnuppgifterna till transfereringssystemen. Genom att först samla in medborgarnas pengar och därefter lämna tillbaks dem i form av bidrag så har man skapat miljontals bidragsberoende medborgare. Nu gäller det att Alliansregeringen orkar bryta med det systemet. Satsningen på rättsväsendet är ett steg i den riktningen.

Sydsvenskan HD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: