lördag 19 januari 2008

Förvirrande opinionsundersökning om europeiskt försvar

Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier har genomfört en undersökning om svenska folkets inställning till försvaret. Undersökning som ännu ej återfinns på FSI:s hemsida kommenteras i dagens DN av Henrik Brors.

Undersökningen visar att motståndet mot såväl Nato och ett EU-försvar minskar. Endast 24 % uppger sig vara negativa till att Sverige ingår i ett gemensamt EU-försvar. Motståndet mot ett svenskt Nato-medlemskap har sjunkit från 37 till 34 %. Även om dessa trender är mycket positiva så är det något förvirrande med undersökningen. Vad är det egentligen medborgarna har tagit ställning till? Av frågeställningen kan man få uppfattningen att det finns ett EU-försvar. Så är inte fallet. Det som finns är ett samarbete inom EU när det gäller internationell krishantering. Försvarssamarbetet när det gäller försvaret av Europa genomförs dock inte inom EU utan inom Nato. Med undantag för ett litet antal länder, däribland Sverige, så är alla EU:s stater också medlemmar i Nato. Det är också inom Nato-sfären som de militära musklerna finns. USA ensamt har en större militär kapacitet än samtliga EU-länder tillsammans.
Hur som helst är FSI:s resultat glädjande. Den visar att det folkliga motståndet mot en svensk Nato-anslutning är på avtagande och att en stor majoritet är antingen för (27 %) eller osäkra (39 %). Förutsättningar för ett svenskt Natomedlemskap är enligt min uppfattning att det finns en bred parlamentarisk majoritet och ett folkligt stöd. Om Alliansen och socialdemokraterna enades om ett medlemskap så är det högst troligt att en stor majoritet av de osäkra skulle ansluta sig till Ja-sidan.
Återigen, bollen ligger hos oss politiker. I denna fråga precis som i energifrågan ligger den hos socialdemokraterna. Vad krävs för att Mona Sahlin ska bryta upp från dagens säkerhetspolitik som verkligheten har sprungit ifrån.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: