söndag 20 januari 2008

Bra med granskning av biståndet

Granskningen av biståndet har väckt starka känslor. Aftonbladet hade för en tid sedan en artikelserie om misslyckade projekt i Tanzania. Nu går ett antal biståndsorganisationer till motattack. Sanningen är nog den att det finns såväl lyckade som misslyckade biståndsprojekt. Dessutom så får vi aldrig möjligheten att jämföra med vad som hade hänt om vi erbjudit U-länderna sänkta tullmurar istället för bistånd. Enligt min uppfattning så riskerar biståndet att leda U-länderna in i bidragsoptimerande beroenden. Ett annat fel med biståndet är fokuseringen vid resursförbrukning. Målet blir att få så stort anslag som möjligt. Det stora politiska intresset fokuseras runt att nå upp till anslag på 1 % av BNI. Jag tycker det är bra att de svenska biståndsprojekten granskats. Det vore dessutom bra om vi fick en öppen debatt om biståndet. Jag är övertygad om att vi hjälper U-länderna bättre om vi kan erbjuda mer frihandel.
Aftonbladet Dagen
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: