onsdag 23 januari 2008

Ros och ris till EU-kommissionen

Idag redovisar EU-kommissionen sina miljökrav på medlemsländerna. Personligen skulle jag ha föredragit att man införde gemensamma ekonomiska styrmedel än detta förhandlande om landskvoter. Likaså tycker jag att kravet om förnyelsebar energi som en andel den totala energin är feltänkt. Sverige skulle kunna höja sin andel förnyelsebar energi genom att stänga klimatvänlig kärnkraft. Istället borde kravet på förnyelsebar energi ha varit satt i absoluta tal. Överhuvudtaget tycker jag att det är fel att se klimatfrågan som en nationell fråga, vi har samma atmosfär och därför krävs det globala lösningar. Hur som helst, nu har vi en inriktning från EU-kommissionen och nu gäller det att gilla läget.
För Sveriges borde beslutet innebära att vi måste driva på utvecklingen av vindkraft och på sikt vågkraft. Det finns redan idag storslagna planer på att bygga ut vindkraften. Det som är positivt är att många av dessa projekt skapar synergieffekter tillsammans med skogsbruket. Genom att bygga vindkraften i skogmark så kan det vägnät som behöver byggas ut även användas av skogsbruket. Med nuvarande regelverk kan det redan idag vara lönsamt att investera i vindkraft. Som ordförande i Roslagsbostäder har jag satt bolagets VD att utreda om det vore lönsamt för RB att investera i vindkraft. Om så är fallet kommer jag att driva frågan gentemot ägarna. Om jag gjort överslagsberäkningarna rätt så skulle en satsning på egenproducerad vindkraft leda till lägre energikostnader för Roslagsbostäder, ökad total tillgång på elkraft i Sverige (vilket, om än mycket marginellt, skulle sänka elpriset) och minskade utsläpp av koldioxid.
Aftonbladet SvD Rolf Gustavsson

Inga kommentarer: