tisdag 29 januari 2008

Svårare än vanligt att göra prognoser

Idag är det möte med finansutskottet. Den punkt på dagordningen som drar till sig störst intresse är en intern utfrågning av Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz. Mötet kommer att kretsa runt institutets rapporter ”Konjunkturläget januari 2008” och ”Konjunkturbarometern januari 2008”. Turbulensen på världens finansmarknader gör att det nu är exceptionellt svårt att göra prognoser. Det blir intressant att höra Konjunkturinstitutets syn på läget.
E24

Inga kommentarer: