torsdag 3 januari 2008

Natostödet ökar i riksdagen

Kristdemokraten Else-Marie Lindgren framför i Dagens Eko nu sin åsikt om att försvarsberedningen borde studera ett eventuellt svenskt Natomedlemskap. Hon har tidigare framfört sin åsikt på Armémuseums hemsida. Jag instämmer helhjärtat i Else-Maries önskan. Jag hoppas också att riksdagens försvarsutskott tillstyrker min motion om att även Försvarsmakten borde utreda konsekvenserna av ett Natomedlemskap.

1 kommentar:

Gun Svensson sa...

Jag undrar fortfarande varför EU, som är ett fredsprojekt inte vill skydda detta med ett eget försvar?!