tisdag 15 januari 2008

Kommer ansvar att utkrävas?

Så var det dags igen för Försvarsmakten att dra i nödbromsen. Trots att man vidtar kraftiga sparåtgärder på inneliggande värnpliktskull så vill man föra över 850 miljoner från materielanslaget till förbandsverksamheten. Som representant för ”ägarna” är jag ordentligt missnöjd. Försvarsmakten har ibland försökt att jämföra sig med Ericsson. Bland annat har resonemanget förts att Ericsson tillfördes nytt kapital genom en nyemission i samband med sin stora omstrukturering. Jämförelsen haltar dock i ett antal avseenden. Ericsson minskade snabbt och hårdhänt det totala antalet anställda i samband med omstruktureringen. Försvarsmakten reducerade också men inte så mycket på personalsidan utan mer på utleveranserna. Om Försvarsmakten vill jämföra sig med Ericsson även denna gång så blir det intressant att studera vilken slutsatsen blir. När Ericsson gjorde en grov prognosmiss så fick ekonomichefen sparken.

Aftonbladet SvD DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

10 kommentarer:

Anonym sa...

Först skär man ner försvarsanslagen så hårt att försvarsministern mår illa och avgår.
Sedan klagar man på att Försvaret inte kan sköta sina uppgifter med de anslag man har kvar.
Jovisst borde man utkräva ansvar, av de politiker som bakbinder Sveriges möjliget att försvara sig... /Pelle

Anonym sa...

Personligen tycker jag att miljöpartiet (hemska tanke) har bäst hållning i försvarsbudgetfrågan: att man först ska bestämma vad försvaret ska göra och sedan ge det ekonomiska medel därefter.

Alla andra partier verkar ha utgångspunkten att man ska börja i den andra änden, alternativt att det inte sätts något direkt samband mellan budget och uppgift överhuvudtaget - att försvarsposten bara ses som en källa till pengar man kan använda någon annanstans...

Göran Pettersson sa...

Jag förstår att det kan vara svårt att hålla isär alla ekonomiska turer i försvarsfrågan.
De försvarsneddragningar som ingick i budgeten rörde materielanslaget. Här kommer Försvarsdepartementet återkomma med konkreta förslag. Den ekonomiska brist som nu redovisas handlar om det andra anslaget, förbandsanslaget. Här beror obalansen på två faktorer. Dels att de effektiviseringar som förutsattes i försvarsbeslutet 2004 inte nåtts, dels bristande kostnadskontroll. När det gäller den första faktorn är ansvaret delat mellan den politiska nivån (huvudsakligen den förra regeringen) och Försvarsmakten. Vad avser den andra faktorn så är enligt min uppfattning ansvaret Försvarsmaktens.

Anonym sa...

Hej Göran
Otroligt säger jag bara. Med tonvikt på detta med ansvar. Ansvar skall utkrävas, ÖBs ÖRA skall nu upp till bevis. Vi kan inte ha en organisation som har fler överstar än fänrikar och fler generaler än det finns krigsbataljoner och ALLA jobbar i Mälardalen.. Ingen koll på vhtn ute i landet
Själv 20 år i tjänst..
Agera nu du fokvalde detta får inte fortgå..
Gör ditt bästa..
mvh
Peter
Boden

Anonym sa...

Lite självrannsakan nu käre politiker...

Du vet vad FM har utsatts för under de senaste åren, från ominriktningsbeslut runt -99 till idag när vi skall ha ett insatt insatsförsvar. Samtididigt som FM har reducerats, personal har sagts upp, förband har lagts ner (eller i vissa fall lagts ner och sedan på plats ökat sin verksamhet genom politiska beslut (Arvidsjaur)) så har anslaget minskat.

ÖB har varit tydlig mot politiska skiktet att det blir fördyringar, varningar som hörsammades av förre Försvarsministern vilken också tvingades avgå.

Ska alliansregeringen även förlora sin ÖB, kanske den mest kompetente på många år, under loppet av ett år?

Nej - Alliansen har inte förstått att man även måste kompensera för fördyringar av såväl materiel och personal. Sluta peka finger och gör din plikt - Se till att vi skatte betalare får ett försvar som kan utföra något.

Populistisk blogg!

Skärpning makthavare i regeringsställning!

/Anders

Anonym sa...

Frågan är väl vem som skall ställas inför ansvaret? Försvarsmakten!! Tveksamt

Det är inte enkelt att ställa om verksamheten, minska antalet utbildningsplattformar, minska antalet värnpliktiga samtidigt som VI ska utöka vårt Internationella engagemang. Den ekvationen går inte ihop!

Vi behövde även ny materiel för att kunna verka i nya miljöer, det kostar pengar!

Däremot: Ta bort det "gamla" industristödet och börja inhandla ny och bättre materiel över disk. T ex: Vi ska få en ny AK5 som ska vara kortare och väga mindre, kortare blev den men lite tyngre! Att köpa M4A1 (USA) hade varit ett mycket bättre alternativ!

Vem bestämmer över industristödet egentligen?

//Uppgiven Officer

Anonym sa...

När allt kommer till kritan är det politikerna i riksdagen och regeringen som bestämmer över Sveriges försvar. Överbefälhavaren och Högkvarteret administrerar de beslut som fattas av riksdag och regering.

Om försvarets ekonomiska resurser inte är anpassade till Försvarsmaktens olika uppdrag, är det politikernas fel. Det betyder att du, Göran, också är ansvarig!

Det är intressant att se och höra hur Tolgfors och andra försvarspolitiker frikostigt lovar att Sverige ska ställa upp med diverse militära bidrag utomlands, utan att de inser att det kostar pengar.

Wiseman sa...

Jag blir riktigt beklämd när jag läser om en riksdagsman med så dålig koll på ämnet som här. Jag kan meddela att som anställd är jag också mycket missnöjd. Men jag är ÄNNU mer missnöjd med att ledningens ledning (dvs Riksdagsledamöterna) inte har bättre koll på hur Försvarsmaktens ekonomi fungerar och styrs. Det borde du ju ha koll på som gammal officer. Du kan ju ta en liten titt i min blogg så kan du få en crash-course.

Göran Pettersson sa...

Hej Wiesman!

Det var något fel på länken så jag har inte kunnat läsa din blogg.
Du må tycka att jag är okunnig, jag delar inte den uppfattningen. Jag har under perioden 2000-2006 på nära håll, från insidan, följt Försvarsmaktens planering. Många gånger har planeringen ryckts sönder pga ändrade politiska styrningar. Den "kris" som nu har uppstått är dock, som jag skrev i en tidigare kommentar, självförvållad. Dels har Försvarsmakten inte förmått minska administrationen så pass mycket som förutsattes i försvarsbeslutet 2004 dels så har man haft en allt för hög kostnadsutveckling (bristande kostnadskontroll).

Jag har många kritiska åsikter om försvars- och säkerhetspolitiken. Jag kommer att utvecklas dem här på bloggen. Men i det nu aktuella fallet så anser jag situationen i mycket är självförvållad inom Försvarsmakten.

Wiseman sa...

Då provar vi så här istället eftersom bloggadressen inte verkade kopplas.

http://wisemanswisdoms.blogspot.com

Ser fram emot att läsa mer försvarspolitik här.